Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse
        Hem       Om Stiftelsen       Syfte och mål       Ansökan       Verksamheter       Styrelse  
       

Syfte och målUtvecklingsstiftelsens syfte och mål är att inom gamla Tyringe kommun stödja och främja samhälle, kultur, näringsliv och idrott.

Varje år ska bidrag ges till ideella organisationer, föreningar, institutioner, företag eller liknande.

Allt för att gynna bygdens framtida utveckling.

För att erhålla stöd bör sökanden vara/bli kund i Sparbanken SkåneMålsättningMålsättningen är att de resurser som byggs upp i utvecklingsstiftelsen skall stanna kvar i bygden och användas till förmån för bygdens utveckling.

Stiftelsens bidrag ska inte förväxlas med de sponsringspengar som Sparbanken Skåne årligen betalar ut. Utvecklingsstiftelsen stöder projekt som har mer långsiktig betydelse för bygdens och dess invånares framtid.

       

Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse


       
Tyringe


Webmaster Wilnerzon