Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse
        Hem       Om Stiftelsen       Syfte och mål       Ansökan       Verksamheter       Styrelse  
       

AnsökningsförfarandeAlla som uppfyller kraven enligt ”Syfte och mål” kan ansöka om anslag.

Datum för ansökan
Ansökningar skall vara inkomna före:
1 april resp. 1 oktober

Utvecklingsstiftelsens styrelse beslutar om vilka ansökningar som skall beviljas anslag, som regel vid två tillfällen per år, vid april och oktober mötet. Utdelning sker lämpligen, för våren i samband med Nationaldagen och för hösten på julskyltningssöndagen i Tyringe.


Ansökningsblankett

Ansökan skall skrivas på någon av nedanstående dokument.


Ansökningsblankett i Word-format

Ansökningsblankett i PDF-format


Använd Word-dokumentet i första hand! Det kan du fylla i direkt och spara ner på din dator.
Bifoga sedan ansökan i ett mail till tyringesparbanksutvstiftelse@gmail.com

Ansökan i PDF kan du endast skriva ut och fylla i för hand.
Om du inte kan skicka ansökan via mail är adressen Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse, Box 53, 282 21 Tyringe


Till din hjälp för att fylla i ansökan har du även en SMART-plan.

Frågor om ansökan besvaras av Styrelse tyringesparbanksutvstiftelse@gmail.com

Välkommen med din ansökan!Din SMART-plan hjälp till en rätt ansökan.

Du använder SMART plan för att du ska få hjälp för att kunna beskriva vad det är du tänker göra. Namnet är en förkortning av Syfte, Mål, Aktiviteter, Resurser och Tid.

SYFTET:

Beskriv kort varför ni vill driva projektet. Vad är orsaken? Är det ett problem ni vill lösa? Eller Är det en idé som ni vill testa eller pröva? Berätta om de tankar och funderingar om vad som ni tror kan förbättras och utvecklas. VAD ska uppnås? Och VAD vill ni ska hända?. Är det ni vill göra något nytt eller innovativt? VEM vänder ni er till? HUR har ni kommit fram till vad ni ska göra? Hur vet ni detta?
Punkt 3, 4, 8 och 12 i ansökan.


MÅL:

Beskriv konkret vad ni vill uppnå när ni är färdiga med just detta projekt. Ett mål ska beskrivas så att det går att mäta. Är dessa mål verkligen möjliga att uppnå under projekttiden?
Punkt 4 i ansökan.


AKTIVITETER:

Beskriv vilka aktiviteter ni planerar i projektet. Vad och när ni ska göra detta. Varför dessa aktiviteter? Leder dessa aktiviteter mot era mål?
Punkt 5 och 7 i ansökan.


RESURSER:

Vilka resurser krävs för att genomföra ert projekt? Det gäller både kostnader och tid för de olika momenten. Enkel Budget.
Punkt 10 och 13 (budget) i ansökan.


TID:

En detaljerad och realistisk tidsplan är absolut nödvändig för att lyckas. Ni behöver därför även fundera hur mycket tid som fordras för att ni ska förverkliga era mål i projektet.
Punkt 7 i ansökan.Delslutrapporteringsmall-projekt blankett

Använd Word-dokumentet nedanför som du fyller i och spara ner på din dator.
Bifoga sedan dokumentet i ett mail till tyringesparbanksutvstiftelse@gmail.com


Del-slutrapporteringsmall_projekt i Word-format.docx

Del-slutrapporteringsmall_projekt i Word-format.doc (word 1997-2003)       


Webmaster Wilnerzon